Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Nytt fra Namibia - desember 2020

Skrevet av Bente Elisabeth Skjefstad

Her er en liten rapport fra Namibiaforeningens lokale ansatte Panduleni Kandume.

Namibiaforeningens lokale ansatt i Windhoek forteller at de lever fredelig uten frykt eller engstelse men fattigdommen øker stadig i takt med den store arbeidsløsheten som spesielt rammer alle de unge som søker arbeid, studenter som har gjennomført høyere utdanning og ikke får arbeid, det er liten støtte å få for alle med handikapp og barna som lever på gata.

Kriminaliteten øker med voldtekter, ran og annen vold, og altfor ofte med drap. Over 2000 saker er meldt til politiet de siste månedene.

Covid-19 har også rammet Namibia. Landets økonomiske utfordringer øker. Store kompanier og firmaer har sagt opp mange av sine ansatte siden mars 2020. De økonomiske støttetiltakene når ikke fram til de aller fattigste, gateselgerne og kvinnene som jobber som renholdere, hushjelper og i lavtlønna servicejobber, spesielt innenfor turismen som nesten har stoppet helt opp.
Det var lokale og regionale valg i Namibia, med nye representanter til nasjonalforsamlingen. Det største partiet SWAPO mistet denne gangen flertallet i de store byene som Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund, Oshakati og også i Elverums vennskapsby Tsumeb. De mistet dermed 2/3 flertallet de har hatt i parlamentet.
SWAPO mistet flertallet i 29 lokale kommunestyrer i nord. Det nye partiet IPC, stiftet av tidligere SWAPO-medlem Panduleni Itula har fått en sterkere posisjon.
Den kjente fiskeriskandalen med både justisministeren og fiskeriministeren sammen med flere har ført til anklager om korrupsjon. DnB er involvert i denne skandalen og blir nå etterforsket og det er ventet rettsak på nyåret.
Korrupsjon er et stort problem i Namibia, med flere skandaler innenfor diamantindustrien, medisin, fiskerikvoter og fordeling av land og naturressurser. Det har forsterket de store sosiale ulikhetene i landet.