Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Gudstjeneste under Internasjonal Uke

Skrevet av Bente Elisabeth Skjefstad
Jørn Øversveen og Finn Huseby Jørn Øversveen og Finn Huseby Foto: Bente Elisabeth Skjefstad

Under gudstjenesten i Elverum hovedkirke presenterte FINN HUSEBY og JØRN ØVERSVEEN sine minner fra den store Namibia-aksjonen i april 1980. Finn var prest den gangen og Jørn var konfirmant.

Elverum kirke hadde nettopp ansatt ekteparet Ellinor og Dag Hareide som kateketer. De ville gjøre noe for frigjøringen av Afrikas siste koloni Namibia som var styrt av apartheidregjeringen i Sør-Afrika.
Konfirmantene satte i gang med en aksjon som raskt involverte hele Elverum. Det var loppemarked og skoleløp, og det ble strikket lapper som ble til pledd og det ble bakt proteinkjeks som skulle sendes til flyktningeleirene i Zambia og Angola. Aksjonen fikk stor oppmerksomhet i hele Norge.

Namibia fiķk sin selvstendighet 21.mars 1990.

Mange år etterpå i 2011 var Jørn med en delegasjon på besøk i Namibia og Elverums vennskapsby Tsumeb. Og der fikk han stor oppmerksomhet og takk for sin innsats som konfirmant for namibiske flyktninger. På selve nasjonaldagen ble han hyllet foran en stor folkemengde på idrettsstadion med tale avsluttet med stor jubel og applaus.

Og takket for at han og Namibiaforeningen bidro til frigjøringen av Namibia!!

Solidaritet og innsats nytter!

gudstjeneste hoydeEtter gudstjenesten inviterte Namibiaforeningen på kirkekaffe ved daglig leder Svein Ørsnes. Og en av dem som møtte opp, var Leif Svendsen fra Oslo. Han hadde tatt veien hit for å vise sin støtte. Hans avdøde kone Kirsten har vært daglig leder i foreningen.
Det ble fine samtaler over kaffekoppen, og gode minner ble delt.

Namibiaforeningens historie og aksjonen i 1980 er unik og kjent langt utenfor Norge!

Solidaritet med hode, hender og hjertet!

 

Alle foto: Bente Elisabeth Skjefstad

 

gudstjeneste kirkekaffe