Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Ondao Mobile School

Skrevet av

Namibiaforeningen bidro til opprettelsen av Ondao Mobile School i 1998. I dag består skolen av 37 enheter spredt utover et stort geografisk område.

Målgruppen er det semi-nomadiske Himba-folket. På grunn av det nomadiske levesettet og store avstander med dårlige eller ingen veger, hadde barna tidligere ikke noe reelt skoletilbud. Samtidig var foreldrene svært opptatt av at de måtte få det.

Skolen har 3500 elever og 112 lærere. Den består av 37 enheter spredt utover et stort område i Nord-Vest Namibia. Det tar en hel dag å komme til enhetene lengst unna administrasjonen i Opuwo.

For 2018 og 2019 bidrar Namibiaforeningen med transport, mat og lærebøker. Dette er et samarbeid med utdanningsdepartementet som dekker øvrige driftskostnader.

Namibiaforeningens bidrag finansieres av innbetalinger fra studenter ved Høgskolen i Innlandet og foreningens faste givere – skolefaddere.