Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Namibiaforeningen fortsetter sitt arbeid

Skrevet av

Årsmøtet i Namibiaforeningen sa (selvsagt) nei til forslaget om å legge ned foreningen.

Styret fikk i oppdrag å "arbeide fram en ny strategi med en realistisk handlingsplan" til neste årsmøte 1. halvår 2016.

Sigrid Lindstad ble gjenvalgt som styreleder, Trygve Hermansen kom inn som nestleder og Birgit Andresen som varamedlem. Jenny Beate Møller og Per Kristian Hammer hadde meddelt valgkomiteen at de ønsket å gå ut av styret. Arne Johan Sigstad og Inger Johanne Norr ble gjenvalgt. Rolf Arne Moen var ikke på valg.