Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Årsmeldingen for 2019 ligger nå ute. Den gir en oversikt over foreningens aktiviteter forrige år.

 

Lebbius Tangeni Tobias er utnevnt til ny ambassadør for Namibia i Tanzania.

Elevene løp runde på runde rundt skola da mellomtrinnet på Lillemoen skole arrangerte solidaritetsløp til inntekt for Namibiaforeningen. Gjennom årene har elevene løpt inn flere tusen kroner til foreningens arbeid.

Tirsdag under Internasjonal Uke var Storstua i Elverum kulturhus pyntet for en flott markering med utdeling av årets Internasjonale Elverumsing til Marie Theisen og til Elverumsskolene ved Martine Pettersen Brækstad og Camilla- Sofie Holsen fra Elverum Ungdomsskole og Isak Silkebækken fra Søbakken barneskole for deres holdningsarbeid mot rasisme.

Under gudstjenesten i Elverum hovedkirke presenterte FINN HUSEBY og JØRN ØVERSVEEN sine minner fra den store Namibia-aksjonen i april 1980. Finn var prest den gangen og Jørn var konfirmant.